Arkiv

Kategorier

Meta

För mycket oro?

För mycket oro?

För mycket oro kan leda till att du blir okoncentrerad, gör fler misstag och glömmer lättare. Men lugn, det finns mycket du själv kan göra för att varva ner.

10 tips mot oro:

 1. Få tillräckligt med sömn
 2. Försök att inte bekymra dig
 3. Prata med familj och vänner
 4. Sänk skuldrorna och tempot
 5. Var fysiskt aktiv varje dag
 6. Passa på att förändra det du kan
 7. Undvik mycket alkohol, koffein och cigaretter
 8. Skriv ner dina viktigaste sysslor
 9. Håll det ordningsamt runt dig
 10. Kom ihåg att le

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet kan köpas receptfritt på apotek eller beställas hem online.

Beställ Sedix här

Mindre oro kan ge hälsovinster

Vi sammankopplar ofta stress och oro med tidspress eller att man har mycket att göra.  I en stor undersökning, «Stress in America 2013», diskuteras symtom på stress och där inkluderas symtom så som irritabilitet, en känsla av otillräcklighet eller brist på tålamod. En del stress kan vi tåla men upplever vi för mycket stress över lång tid, kan det leda till hälsoproblem.

Trött och omotiverad på dagen?

4 av 10 vuxna i den nämnda undersökningen rapporterade att de kände sig trötta, kraftlösa eller att de saknar motivation på dagtid. Undersökningen visar också andra intressanta fynd med kopplingar mellan stress och t.ex. sömnproblem.

 • Vid oro
 • Vid nervositet
 • Vid insomningsbesvär

För lite sömn kan ge problem med koncentration och ansvar

Vidare så rapporterade över hälften av de tillfrågade i studien att de kände sig trötta, tröga eller overksamma, på grund av att de inte sovit tillräckligt. Närmare 40% upplevde att de blev lättirriterade och ca. 30% fick koncentrationssvårigheter. En fjärdedel rapporterade till och med bristfällig motivation kopplat till ansvarstagande för sina arbetsuppgifter och plikter.

Receptfritt läkemedel –vid insomningsbesvär

Det växtbaserade läkemedlet Sedix används inte vid alla typer av sömnproblem, utan vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet är inte en sömnmedicin, och ingen avtrubbande effekt eller utveckling av fysiskt beroende har rapporterats. Tabletterna kan användas av personer över 12 år.

Registrerat hos Läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Den verksamma substansen i Sedix är passionsblomma (Passiflora incarnata). Läkemedelsverket ställer stränga krav på farmaceutisk kvalitet och att läkemedlet ska vara säkert att använda vid normal användning.

Läkemedel (under andra märkesnamn) med samma verksamma ämne som i Sedix har använts i Europa i åratal.

Så här kan du köpa Sedix

Sedix är ett receptfritt läkemedel och kan köpas på alla apotekskedjor i Sverige eller beställas online. Sedix skickas direkt hem till din brevlåda i en diskret förpackning och ä fraktfritt.

Läs om Sedix och beställ här


Referens:

1.Europeiska databasen för rapporter om misstänka biverkningar (http://www.adrreports.eu/sv/ )

2.Store Norske Leksikon (http://snl.nohttp://www.snl.no)

3.FASS (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20130531000010)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad november 15, 2016
Senast uppdaterad december 18, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal