Arkiv

Kategorier

Meta

Egenvårdspaket

Egenvårdspaket

God sömn är otroligt viktig för att vi människor ska må bra och fungera i vardagen. Många vill undvika receptbelagda läkemedel på grund av rädsla för biverkningar. Det positiva är att egenvårdsåtgärder som att se över kvällsrutiner och sovrumsmiljö – gärna i kombination med det receptfritt läkemedel, så som Sedix, kan hjälpa.

Det finns mycket som kan påverka din sömn negativt, däribland sovrumsmiljö och kvällsrutiner. Enkla åtgärder som att undvika kaffe på kvällen, sänka temperaturen i sovrummet och undvika surfplattor och skärmar innan sänggåendet kan ibland hjälpa.

Egenvårdspaketet

Nu har vi samlat vårt mest populära material i en broschyr – som vi kallar för Egenvårdspaketet. I broschyren  finns en Checklista för bättre sömn; en lista på faktorer som kan vara bra att ta hänsyn till när man vill sova bättre. Checka av vartefter du provat råden. På så sätt får du en bra överblick på vilka sömnfrämjande åtgärder du testat.

I broschyren finns också en Sömndagbok. En sömndagbok är ett ovärderligt verktyg när du ska kartlägga hur sömnmönstret ser ut över tid och om justeringar du gjort haft någon verkan.  Dessutom innehåller egenvårdspaketet en doseringsguide, information om hur du doserar Sedix.   

Egenvårdspaket

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Ladda ner Egenvårdspaketet – en egenvårdsbroschyr innehållande våra populäraste verktyg; ett första steg mot bättre sömn.
  • Skriv din e-post här

Läs om Egenvård och Sedix, här!


Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad november 13, 2018
Senast uppdaterad december 15, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal