Arkiv

Kategorier

Meta

Egenvårdspaket

Egenvårdspaket

God sömn är otroligt viktig för att vi människor ska må bra och fungera i vardagen. Många vill undvika receptbelagda läkemedel på grund av rädsla för biverkningar. Det positiva är att egenvårdsåtgärder som att se över kvällsrutiner och sovrumsmiljö – gärna i kombination med det receptfritt läkemedel, så som Sedix, kan hjälpa.

Det finns mycket som kan påverka din sömn negativt, däribland sovrumsmiljö och kvällsrutiner. Enkla åtgärder som att undvika kaffe på kvällen, sänka temperaturen i sovrummet och undvika surfplattor och skärmar innan sänggåendet kan ibland hjälpa.

Egenvårdspaketet

Nu har vi samlat vårt mest populära material i en broschyr – som vi kallar för Egenvårdspaketet. I broschyren  finns en Checklista för bättre sömn; en lista på faktorer som kan vara bra att ta hänsyn till när man vill sova bättre. Checka av vartefter du provat råden. På så sätt får du en bra överblick på vilka sömnfrämjande åtgärder du testat.

I broschyren finns också en Sömndagbok. En sömndagbok är ett ovärderligt verktyg när du ska kartlägga hur sömnmönstret ser ut över tid och om justeringar du gjort haft någon verkan.  Dessutom innehåller egenvårdspaketet en doseringsguide, information om hur du doserar Sedix.   

Egenvårdspaket

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Ladda ner Egenvårdspaketet – en egenvårdsbroschyr innehållande våra populäraste verktyg; ett första steg mot bättre sömn.
  • Skriv din e-post här

Läs om Egenvård och Sedix, här!


Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till barn under 12 år, gravida eller ammande. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln senast ändrad 2016-11-21. 

Publicerad november 13, 2018
Senast uppdaterad juni 11, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal