Arkiv

Kategorier

Meta

Checklista för bättre sömn

Checklista för bättre sömn

Att inte kunna somna fast man är trött kan vara väldigt frustrerande. Ibland är det livsstilen som påverkar förmågan att somna. Här kan man ladda ner en checklista och se om det finns något i livsstilen som kan justeras för att somna lättare.

Sedix – ett receptfritt läkemedel vid tillfälliga insomningsbesvär 

 

Varför sover du dåligt?

Trots allt kan självrannsakan vara bästa medicinen. Är det något du äter, dricker eller gör som försämrar din sömn?  Finns det något i din vardag som bör justeras?

 💡 Ladda ner checklistan för bättre sömn och börja din inventering. 

Checklista för bättre sömn

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Ladda ner checklistan och du kan boka av de sömnråd du testat.
  • Skriv din e-post här

Om det inte är livsstilen vad kan det då vara?

Vissa sjukdomstillstånd som påverkar sömnen negativt. T.ex.  kan hjärtsvikt eller en förstorad prostata störa sömnen, då det bl.a. kan leda till frekventa toalettbesök även nattetid. Det är därför viktigt att rådfråga vårdpersonal om symtom inte förbättras efter 2 – 4 veckor.  

Varför använda Sedix?

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix innehåller torkat extrakt av passionsblomma som under lång tid använts både i Europa och på världsbasis. https://www.sanapharma.se/sedix/ Sedix har inga kända biverkningar och det är inte rapporterat om beroendeutveckling eller avtrubbande effekt.

Hur tar jag Sedix?

Vid sömnsvårigheter hos vuxna och ungdomar över 12 år är rekommenderad dos 1 till 2 tabletter en halvtimme före läggdags. Om inte 1 tablett ger tillräcklig effekt, prova 2 stycken nästa gång. Dosen kan höjas ytterligare enligt din läkares ordination (högst 8 tabletter per dag). Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten.

 💡 Kom ihåg att eventuellt justera det som enligt checklistan kan påverka just din sömn negativt.

Det här är Sedix

  • Vid oro
  • Vid insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat

Referenser:

1.1177, Vårdguiden (https://www.1177.se/vastra-gotaland/liv–halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad december 13, 2017
Senast uppdaterad december 15, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal