Pressrelease; Sana Pharma Medical lanserar Egenvårdspaket på Apoteksforum

Oro och sömnbesvär är vanligt. Många vill undvika receptbelagd sömnmedicin på grund av biverkningar och beger sig därför till apotekens egenvårdshyllor för att söka lindring. Sedix® (Passiflora incarnata) kombinerat med vår nyproducerade Egenvårdsbroschyr kan vara ett utmärkt första behandlingssteg för dessa kunder.

Sedix® har allt sedan lanseringen hösten 2016 varit ett uppskattat OTC-alternativ som redan sommaren 2017 blev segmentsledande inom sin läkemedelskategori!* Vi på Sana Pharma Medical drivs av övertygelsen att oro och sömnbesvär inte enbart bör behandlas med en tablett utan att problematiken bör ses i ett bredare perspektiv där livssituation, sömnmönster, kvällsrutin och övrigt som kan tänkas påverka sömnen, bör ses över.

Egenvårdspaket

Därför har vi under året tagit fram en Sömndagbok och en Checklista för bättre sömn. Båda är ovärderliga verktyg för den som på ett strukturerat sätt vill kartlägga sitt sömnmönster och utvärdera vad för resultat förändringar i livsstil har. Nytt för i höst är att både Sömndagboken och Checklistan numera återfinns tillsammans med en doseringsguide för Sedix i något som vi kallar för Egenvårdsbroschyren. En broschyr som ni kan dela ut i samband med Sedixköp.

Egenvårdsbroschyren beställs kostnadsfritt här nedan eller i vår monter på Apoteksforum.

Egenvårdsbroschyr till patienter

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Ladda ner en egenvårdsbroschyr att ha som diskussionsunderlag och skicka med patienten hem.

Sedix – för kunder med mild oro och tillfälliga sömnbesvär

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel innehållande passionsblomma som används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix är godkänt från 12 års ålder och kan användas både vid oro på dagtid (tex inför en flygresa eller ett anförande på jobbet) och insomningsproblem på kvällen. En annan fördel med Sedix är att läkemedlet kan tas vid behov och behöver inte användas under flera veckor för att uppnå önskad effekt.    

För mer information besök oss i montern på Apoteksforum eller kontakta:

Ulrika Sundbom Otterhäll

Marknadschef Sverige

ulrikao@spmedical.se

 


* eHälsomyndigheten, försäljningssiffror juni 2017. Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. TVBL. EF. Läs bipacksedeln noga före användning ändrad senast 2016-11-21.

 

Publicerat: 5. oktober 2018.