Arkiv

Kategorier

Meta

Pressrelease; Sana Pharma Medical lanserar Egenvårdspaket på Apoteksforum

Pressrelease; Sana Pharma Medical lanserar Egenvårdspaket på Apoteksforum

Oro och sömnbesvär är vanligt. Många vill undvika receptbelagd sömnmedicin på grund av biverkningar och beger sig därför till apotekens egenvårdshyllor för att söka lindring. Sedix® (Passiflora incarnata) kombinerat med vår nyproducerade Egenvårdsbroschyr kan vara ett utmärkt första behandlingssteg för dessa kunder.

Sedix® har allt sedan lanseringen hösten 2016 varit ett uppskattat OTC-alternativ som redan sommaren 2017 blev segmentsledande inom sin läkemedelskategori!* Vi på Sana Pharma Medical drivs av övertygelsen att oro och sömnbesvär inte enbart bör behandlas med en tablett utan att problematiken bör ses i ett bredare perspektiv där livssituation, sömnmönster, kvällsrutin och övrigt som kan tänkas påverka sömnen, bör ses över.

Egenvårdspaket

Därför har vi under året tagit fram en Sömndagbok och en Checklista för bättre sömn. Båda är ovärderliga verktyg för den som på ett strukturerat sätt vill kartlägga sitt sömnmönster och utvärdera vad för resultat förändringar i livsstil har. Nytt för i höst är att både Sömndagboken och Checklistan numera återfinns tillsammans med en doseringsguide för Sedix i något som vi kallar för Egenvårdsbroschyren. En broschyr som ni kan dela ut i samband med Sedixköp.

Egenvårdsbroschyren beställs kostnadsfritt här nedan eller i vår monter på Apoteksforum.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Sedix – för kunder med mild oro och tillfälliga sömnbesvär

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel innehållande passionsblomma som används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix är godkänt från 12 års ålder och kan användas både vid oro på dagtid (tex inför en flygresa eller ett anförande på jobbet) och insomningsproblem på kvällen. En annan fördel med Sedix är att läkemedlet kan tas vid behov och behöver inte användas under flera veckor för att uppnå önskad effekt.    

För mer information besök oss i montern på Apoteksforum eller kontakta:

Ulrika Sundbom Otterhäll

Marknadschef Sverige

ulrikao@spmedical.se


* eHälsomyndigheten, försäljningssiffror juni 2017. 

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad oktober 5, 2018
Senast uppdaterad januari 5, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal