Ökad förskrivning av bensodiazepiner till unga oroar – finns alternativ till Rx-behandling?

Allt fler barn, ungdomar och unga vuxna förskrivs bensodiazepiner vid ångest och sömnstörningar. Detta trots att svenska och internationella läkemedelsrekommendationer säger att läkemedlen helst ska användas under ett par veckor – och då endast i undantagsfall till barn och unga1.

För personer under 18 år rekommenderas istället icke-farmakologisk behandling. Om patienten lider av mild oro och tillfälliga insomningsbesvär kan egenvårdsåtgärder, eventuellt i kombination med receptfritt läkemedel, vara tillräckligt.

Bensodiazepiner används i första hand för att behandla ångest och sömnstörningar. På grund av att risken för att utveckla beroende och andra allvarliga biverkningar är stor rekommenderas framför allt korttidsbehandling, mellan två till fyra veckor, och då endast till vuxna. För barn och ungdomar under 18 år rekommenderas dessa preparat inte över huvud taget i annat än undantagsfall.

Alarmerande ökning

I en nyligen publicerad registerstudie som är gjord vid Karolinska institutet såg forskarna att användningen av den här typen av läkemedel ökade med hela 22 % i Sverige mellan åren 2006-2013. Av dessa var 100 000 barn, tonåringar och unga vuxna (0-24 år). Vad som också anses vara mycket oroväckande är att en tredjedel i åldersgruppen 18-24 och en femtedel under 18 år fått preparaten utskrivna i mer än 6 månader2.

Egenvårdsåtgärder – ett alternativ? 

För personer under 18 år rekommenderas alltså främst annan behandling, inte receptbelagda läkemedel1. Egenvårdsåtgärder bör här anses vara ett intressant första behandlingsalternativ  då det är mycket som kan påverka ungdomars psykiska hälsa och sömnkvalitet. Justeringar i kvällsrutin, livsföring och sovrumsmiljö kan exempelvis göra stor skillnad.

Egenvårdsbroschyr – ett första behandlingssteg vid insomningsbesvär

En vanlig orsak till insomningsbesvär är oro. I bedömningssamtal med barn och ungdomar som uppger att de dras med oro och sömnbesvär bör levnadsvanor (mediabruk, näringsintag, sömnvanor och sociala kontakter) ingå, vid sidan av anamnes. I dessa samtal kan en Checklista för bättre sömn och en Sömndagbok vara ovärderliga verktyg att utgå från. Dessutom är det något fysiskt patienten kan ta med sig hem. Om Sömndagboken och Checklistan fylls i kontinuerligt är materialet ett bra sätt att utvärdera vad justeringar i livsföringen har haft för påverkan på sömnmönstret och om detta är nog eller om det krävs ytterligare insatser.  Egenvårdsbroschyren,  som förutom Checklistan för bättre sömn och Sömndagboken också innehåller information om Sedix och doseringsguide, beställs kostnadsfritt via hemsidan eller genom att klicka på länken här

Kombinera med receptfritt läkemedel

Skulle egenvårdsåtgärderna som föreslagits i broschyren inte ge tillräcklig lindring kan sömntipsen med fördel kombineras med ett receptfritt läkemedel. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som är registrerat hos Läkemedelsverket. På kort tid har Sedix blivit kundfavorit på landets apotek; ett första behandlingsalternativ* vid mildare former av oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix säljs på samtliga apotekskedjor i Sverige och via återförsäljaren sanapharmasweden.se

 

Om Sedix

  • Receptfritt
  • Inga kända biverkningar
  • Inget beroende rapporterat
  • Från 12 år
  • Vid mild oro
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
  • Innehåller passionsblomma (Passiflora incarnata)

 

Referenser:

  1. www.lakemedelsverket.se 
  2. https://journals.plos.org

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. TVBL. EF. Läs bipacksedeln noga före användning ändrad senast 2016-11-21.

 

Publicerat: 20. september 2018.