Arkiv

Kategorier

Meta

Ökad förskrivning av bensodiazepiner till unga oroar

Ökad förskrivning av bensodiazepiner till unga oroar

Allt fler barn, ungdomar och unga vuxna förskrivs bensodiazepiner vid ångest och sömnstörningar. Detta trots att svenska och internationella läkemedelsrekommendationer säger att läkemedlen helst ska användas under ett par veckor – och då endast i undantagsfall till barn och unga.1

För personer under 18 år rekommenderas istället icke-farmakologisk behandling. Om patienten lider av mild oro och tillfälliga insomningsbesvär kan egenvårdsåtgärder, eventuellt i kombination med receptfritt läkemedel, vara tillräckligt.

Bensodiazepiner används i första hand för att behandla ångest och sömnstörningar. På grund av att risken för att utveckla beroende och andra allvarliga biverkningar är stor rekommenderas framför allt korttidsbehandling, mellan två till fyra veckor, och då endast till vuxna. För barn och ungdomar under 18 år rekommenderas dessa preparat inte över huvud taget i annat än undantagsfall.

Alarmerande ökning

I en nyligen publicerad registerstudie som är gjord vid Karolinska institutet såg forskarna att användningen av den här typen av läkemedel ökade med hela 22 % i Sverige mellan åren 2006-2013. Av dessa var 100 000 barn, tonåringar och unga vuxna (0-24 år). Vad som också anses vara mycket oroväckande är att en tredjedel i åldersgruppen 18-24 och en femtedel under 18 år fått preparaten utskrivna i mer än 6 månader.2

Egenvårdsåtgärder – ett alternativ? 

För personer under 18 år rekommenderas alltså främst annan behandling, inte receptbelagda läkemedel1. Egenvårdsåtgärder bör här anses vara ett intressant första behandlingsalternativ  då det är mycket som kan påverka ungdomars psykiska hälsa och sömnkvalitet. Justeringar i kvällsrutin, livsföring och sovrumsmiljö kan exempelvis göra stor skillnad.

Egenvårdsbroschyr – ett första behandlingssteg vid insomningsbesvär

En vanlig orsak till insomningsbesvär är oro. I bedömningssamtal med barn och ungdomar som uppger att de dras med oro och sömnbesvär bör levnadsvanor (mediabruk, näringsintag, sömnvanor och sociala kontakter) ingå, vid sidan av anamnes. I dessa samtal kan en Checklista för bättre sömn och en Sömndagbok vara ovärderliga verktyg att utgå från. Dessutom är det något fysiskt patienten kan ta med sig hem. Om Sömndagboken och Checklistan fylls i kontinuerligt är materialet ett bra sätt att utvärdera vad justeringar i livsföringen har haft för påverkan på sömnmönstret och om detta är nog eller om det krävs ytterligare insatser.  Egenvårdsbroschyren,  som förutom Checklistan för bättre sömn och Sömndagboken också innehåller information om Sedix och doseringsguide, beställs kostnadsfritt via hemsidan eller genom att klicka på länken här

Kombinera med receptfritt läkemedel

Skulle egenvårdsåtgärderna som föreslagits i broschyren inte ge tillräcklig lindring kan sömntipsen med fördel kombineras med ett receptfritt läkemedel. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som är registrerat hos Läkemedelsverket. På kort tid har Sedix blivit kundfavorit på landets apotek; ett första behandlingsalternativ* vid mildare former av oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix säljs på samtliga apotekskedjor i Sverige.

Om Sedix

  • Receptfritt
  • Inga kända biverkningar
  • Inget beroende rapporterat
  • Från 12 år
  • Vid mild oro
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
  • Innehåller passionsblomma (Passiflora incarnata)

Referenser:

1.Läkemedelsverket (http://www.lakemedelsverket.se)

2. Plos Medicine (https://journals.plos.org)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

LÄKEMEDEL

Publicerad september 20, 2018
Senast uppdaterad juni 9, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal