Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av orossymptom

Behandling av orossymptom

Många patienter kämpar med inre oro och anspänning, och allt fler uppsöker läkare på grund av orossymtom. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix har inte rapporterats som avtrubbande eller beroendeframkallande.

 

Oro och irritabilitet är känslor som kännetecknar nervös anspänning. Om man upplever stora förändringar i livet, är det naturligt att känna sig orolig eller spänd. Andra orsaker kan vara förstående händelser som är okända eller som verkar skrämmande, som en tentamen eller tandläkarbesök. Om symtom är mer besvärande, kan det handla om ett mer allvarligt tillstånd. Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan behandling med Sedix övervägas.

Vad förskriver du mot oro?

Under livet kommer omkring 1 av 4 av alla människor att kvalificera sig för en av ångestdiagnoserna1,2, men det är inte alla som söker läkare som uppfyller kriterierna för ångest. Behandling är i många fall ändå nödvändigt, men det är inte alltid receptbelagda läkemedel är rätt behandling. Sedix är receptfritt och använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inget beroende rapporterat vid användning av Sedix.

Läs mer om Sedix här

Att fungera i vardagen

Till följd av biverkningar som gör patienten trött eller slö, gör några former av läkemedelsbehandling det ännu svårare för patienten att fungera i vardagen. Det är inte rapporterat avtrubbande eller muskelavslappnande effekt av Sedix. Detta gör att Sedix kan används under dagen.

Inget beroende rapporterat

För många är oro och grubblerier som håller i sig, det som kräver behandling under längre tidsperioder. Vissa läkemedel som exempelvis bensodiazepiner, är inte alltid lämpliga för behandling av sådana patienter eftersom effekten kan minska efter några veckor, och det finns risk att utveckla beroende. Det är inget beroende rapporterat vid användning av Sedix.  Behandlingen bör dock inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

Referenser:

  1. Nils Retterstøl: Menneskesinnets irrganger (s. 257-58), forlaget Millenium, Oslo 1998
  2. Paul Moxnes. Hva er angst? Tidsskrift for norsk psykologforening, utg. 5, 2014

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av andra lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.

 

Publicerad juni 23, 2016
Senast uppdaterad juli 20, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal