Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av insomningssvårigheter

Behandling av insomningssvårigheter

Omkring 1/3 av befolkningen besväras periodvis av sömnsvårigheter. Många upplever att detta går ut över både jobb och privatliv och att det är ett så stort problem att de söker läkarhjälp. I några fall kan ett receptfritt läkemedel vara tillräcklig. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

Sedix®  – vid lindriga symtom på nervös anspänning

För patienter som söker hjälp med att komma till ro och somna på kvällen kan man överväga behandling med Sedix. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix, och inte heller om residualeffekter som gör det svårt för patienten att fungera på dagen. 1–2 tabletter tas 30 minuter innan sänggående.

Här kan du läsa mer om Sedix

Hög förbrukning av sömnmedel

I Sverige är förskrivningen av sömnläkemedel stor. Ett receptbelagt sömnmedel kan vara en korrekt behandling för patienter med kortvariga besvär, men långvarigt bruk av sömnmedel som bensodiazepiner eller z-hypnotika är inte att rekommendera. Den viktigaste orsaken till detta är risken att utveckla beroende. Detta innebär utveckling av tolerans så att läkemedlet förlorar sin verkan efter några veckor, och abstinens vid seponering eller nedtrappning. Trots att dessa nackdelar är kända, är detta den vanligaste behandlingen av sömnproblem.

Alternativ till receptbelagda sömnmedel

Det är väl dokumenterat att beteendeterapi som behandling av sömnproblem är mer verkningsfullt än receptbelagda sömnmedel över tid, dessutom innebär det ingen risk för att utveckla ett beroende. Men trots detta är det ett alternativ som sällan används, antagligen eftersom denna behandling kan vara komplicerad och tidskrävande och dessutom finns det få som erbjuder sådan behandling.

Att hitta effektiv läkemedelsbehandling i fall då det inte rekommenderas eller är önskvärt med potentiellt beroendeframkallande preparat, kan vara svårt. Detta är ett av skälen till att det förskrivs mycket mer sömnmedel än rekommenderat.

Vid lindriga symtom kan Sedix övervägas. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

Vid insomningsbevär

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel vilket innebär att indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.  Kraven är att det ska kunna visas att den aktuella produkten, eller en motsvarande produkt, har haft medicinsk användning under en period av minst 30 år, varav minst 15 år inom EU.

Läs mer om Sedix här


Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

LÄKEMEDEL

Publicerad juni 23, 2016
Senast uppdaterad juni 9, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal