Vad gör en sömnmottagning?

Att ligga sömnlös är frustrerande. Sömnmottagningar utreder och behandlar en mängd sömnstörningar. Här kan du läsa vad en sömnmottagning gör.    

Var tredje svensk lider av sömnproblem. Somliga har tillfälliga problem medan andra har kroniska besvär. Det finns tillgång till experter som hjälper till med adekvat behandling när problem kvarstår över längre tid. Primärvården diagnostiserar och behandlar det flesta patienterna med sömnproblem. Sömnmottaningar utreder olika sömnstörningar såsom insomni, hypersomni, dygnsrytmstörningar, parasomnier och narkolepsi.

Varianter av sömnstörningar

Det fins olika typer av sömnstörningar. Nedan listas de vanligaste:

Insomni kännetecknas av svårigheter att somna eller att bibehålla sömnen och är en vanlig orsak till läkarbesök i primärvården.

Hypersomni innebär en kvarstående kraftig sömnighet på dagen trots adekvat sömntid och sömnkvalitet under natten. Inom denna gruppen finns det två huvuddiagnoser sömnapnésyndrom (andningsuppehåll) och narkolepsi (plötsliga sömnattacker).

Dygnsrytmstörningar kännetecknas av svårighet att sova under rätt tid på dygnet.

Parasomnier är ett samlingsnamn för olika tillstånd som även kan störa andras sömnkvalitet tex sömngång, nattskräck och mardrömmar.

Hur får man tid hos en sömnmottagning?

Vanligen blir patienten remitterad av en läkare, som beskriver besvären på en remiss. Om patienten skriver en s.k. egenremiss beskriver patienten själv kortfattat problemen till sömnmottagningen. Läkarens remiss eller egenremissen utgör underlag för bedömning.

Förberedelser inför besöket på sömnmottagningen

Sömnutredning börjar vanligen med att sömnmottagningen skickar ut en sömndagbok till patienten. Sömndagboken förs under en till två veckor innan första läkarbesöket. En del sömnmottagningar låter även samtliga patienter låna hem mätutrustning under någon natt, utrustningen undersöker t.ex. sömnkvalitet och andning.

Första besöket på sömnmottagningen

Läkaren går igenom sjukdomshistoria och andra viktiga omständigheter. Läkarbesöket tar ca 30 minuter. I vissa fall behövs även kompletterande blodprover liksom en mer omfattande sömnregistrering. Med hjälp av insamlad information ställer läkare diagnos och behandlingsförslag ges.

Vad undersöker sömnmottagningen?

Mottagningen kartlägger typ av sömnstörning, frekvens, varighet och inverkan på dagtidsfunktionen. Sömnhygieniska förhållande, så som sovmiljö efterfrågas, samt om det finns en sjukdom och eller läkemedel som kan orsaka eller påverka sömnproblemen.

Specialistundersökningar

Polysomnografi räknas som den mest kompletta sömnundersökningen. Undersökningen mäter andning, puls och syresättning samt ger information om benrörelser, ögonrörelser och muskelaktivitet under hakan. Även hjärnans aktivitet mäts under sömnen. Analysen ger en unik inblick i sömnens struktur samt om det förekommer onaturliga störningar. Baksidan är att mätningen är tidskrävande och komplicerad.

Egenvård vid sömnbesvär

De flesta människor försöker först behandla sömnbesvären själva. Justeringar av sovmiljö och sovrutiner brukar vara första steget. Det finns också receptfria läkemedel att tillgå som kan köpas på apotek.

 

DETTA ÄR SEDIX®

Sedix® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om att man blir trött dagen efter eller dåsighet vid användning av läkemedlet. Det finns inte heller rapporter om utveckling av fysiskt beroende.  Läkemedlet kan användas både på dagtid och inför natten.

  • Vid mild oro
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat

 

När ska man söka vård?

Om sömnproblem varar i mer än två veckor bör man kontakta en vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivning.

Källor: aleris.se, lakemedelsboken.se, akademiska.se

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av andra lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.

 

Publicerat: 16. maj 2017. Ändrad senast: 15. december 2017