Råd vid oro

Psykologisk oro uppstår när man upplever att krav och förväntningar överstiger ens förmåga. Om detta pågår för länge kan det bli en belastning. Nedan hittar du råd och tekniker som kan hjälpa mot sådan oro.

Läs även: Sedix – Ett receptfritt läkemedel vid oro och insomningssvårigheter

Varva ner med avslappningstekniker

Avslappningstekniker kan hjälpa oss att minska anspänningsnivån i kroppen. Fokuserad andning och meditation skapar en ”avslappningsreaktion” i kroppen. Det är viktigt att träna på detta en stund varje dag för att ha nytta av dessa tekniker och för att märka skillnad även när du inte aktivt tränar på det. Gör gärna övningarna när det är lugnt och stilla, gärna på kvällen innan du ska sova.

Djupandning 1: fokusera på in- och utandning

Andas djupt, lugnt och kontrollerat. Håll gärna en hand på magen för att känna hur magen går upp när du andas in och ner när du andas ut. Fokusera uppmärksamheten på luftflödet som går in och ut ur kroppen. Det kommer att komma olika tankar, och det är helt okej, men låt dig inte distraheras av dem. Du kan komma tillbaka till dem senare. Fokusera på andningen igen.

Djupandning 2: fokusera bara på utandningen

Om du har svårt fokusera på jämn in- och utandning kan du koncentrera dig på utandningen. Andas in och andas sedan ut långsamt medan du fokuserar på utandningen. När du behärskar fokuserad andning är det möjligt att använda tekniken i stressiga situationer. När vi blir ängsliga börjar vi ofta andas kort och snabbt så att syrehalten i blodet ökar, och det kan i sin tur ge ökat obehag. Det här kan man motverka genom att andas djupt och lugnt och att få till långa andetag.

Meditation är ”uppmärksam närvaro”

Meditation går ut på att vara närvarande i stunden. Du är medveten om det som sker runt omkring dig men du låter dig inte uppslukas av det. Notera de tankar som kommer naturligt, utan att värdera eller reagera på dem. Det är ett sätt att stilla hjärnan och kroppen och känna lugn och ro. Med tiden kommer tankarna mer och mer sällan och de blir mindre störande, men det krävs en hel del övning. Det kan vara till hjälp att lyssna till en inläst avslappningsövning.

Visualisering är en effektiv teknik

Att visualisera något bra kan också vara en bra övning för att lugna kroppen och hantera stress. Du kan exempelvis föreställa dig att du ligger på en varm vit strand med palmer och utsikt över ett turkost hav, eller sitter på en sten i fjällen med en fantastisk utsikt; välj den bild som du föredrar.

Det är också möjligt att föreställa sig att det obehag man bär på löses upp, exempelvis att det kommer ett ljussken eller en ljusstråle uppifrån som strömmar ned i dig. Ljusstrålen tränger ned i dig och vibrerar kring spänningarna, och när det sker märker du hur spänningarna gradvis släpper och minskar allt mer.

En annan teknik är att tänka sig att man med djupa andetag andas in kraft, energi, lugn, kärlek i kroppen, allt som är positivt och bra. Och när man andas ut följer allt obehag och alla spänningar med andningen ut ur kroppen.

Sedix, ett receptfritt läkemedel använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär

Om du besväras av mild nervös anspänning som t.ex. oro och irritabilitet kan det receptfria läkemedlet Sedix® vara till hjälp. Läkemedlet har inte rapporterats vara beroendeframkallande. Sedix är använt vid tillfälliga insomningsbesvär. Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel.

 

Finns det något annat som kan hjälpa?

Skriv ned dina tankar och känslor. Gör gärna en lista över saker som du kan göra som hjälper.

Kom ihåg att det är vanligt att påverkas av nervös anspänning. Du är varken ensam, svag eller ”galen”.

Gör något roligt som lindrar oron, som exempelvis yoga, promenader, musik eller ta ett bad.

Umgås med andra, exempelvis familj och vänner.

Hitta tankar som hjälper. Har du negativa eller destruktiva tankar? Försök att hitta positiva tankar. Om du exempelvis kommer på dig själv med att tänka: ”Det klarar jag inte”, då kan du utmana dig själv genom att ställa frågor som:

  • Är det sant att jag inte klarar det?
  • Är det alltid sant?
  • Under vilka omständigheter skulle jag klara det?
  • Kan jag klara det med lite hjälp?

Undvik att använda alkohol eller andra berusningsmedel för att hantera reaktioner – det gör bara saken värre i det långa loppet.

Sök hjälp. Om dina reaktioner håller i sig eller blir allt starkare kan du få hjälp av en terapeut. Det finns bra och effektiva metoder för behandling av posttraumatiska stressreaktioner. Tala med din husläkare, han eller hon kan hänvisa dig till en terapeut.

Källa: nkvts.no (Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress)

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Vuxna och barn över 12 år: Lindriga symtom på nervös anspänning: 1-2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1-2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga.

Publicerat: 10. oktober 2016. Ändrad senast: 14. november 2017