Har du en känsla av oro i kroppen?

Att känna sig spänd, irriterad eller orolig är mycket vanligt. Många som dras med sådan inre oro har också svårt att somna. Vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär finns ett receptfritt läkemedel att prova.

Sedix® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det har inte rapporterats om fysiskt beroende vid användning av läkemedlet.

Läs om Sedix och beställning här.

Registrerat hos Läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Den verksamma substansen i Sedix är passionsblomma (Passiflora incarnata). Det finns strikta krav att alla läkemedel som säljs i Sverige ska ha en god farmaceutisk kvalitet och ska vara säkra att använda.

DETTA ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det har inte rapporterats om fysiskt beroende eller avtrubbande effekt.

 • Vid oro och insomningsbesvär
 • Inget beroende rapporterat
 • För personer över 12 år

Höga förväntningar kan skapa oro

Höga förväntningar präglar dagens samhälle. Skola, arbetsliv, vänner och familj kräver sitt, och många känner oro och en otillräcklighet.  Om du tar med dig dagens anspänning när du ska lägga dig, kan det vara svårt att somna.

Sömnbrist kan gå ut över humör och koncentration

Brist på sömn kan bland annat minska koncentrationsförmågan som vi behöver i vår krävande vardag. Sömnbrist kan också leda till dåligt humör och göra oss nedstämda.  Oro och nervös anspänning är vanliga orsaker till att man har svårt att sova. Har du insomningsbesvär på grund av sådan inre oro, kan det vara bra att känna till läkemedlet Sedix.

Använt vid tillfälliga insomningsbesvär

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

10 tips mot oro :

 1. Få tillräckligt med sömn
 2. Försök att inte bekymra dig
 3. Prata med familj och vänner
 4. Sänk skuldrorna och tempot
 5. Var fysiskt aktiv varje dag
 6. Passa på att förändra det du kan
 7. Undvik mycket alkohol, koffein och cigaretter
 8. Skriv ner dina viktigaste sysslor
 9. Håll det ordningsamt runt dig
 10. Kom ihåg att le

Läkemedlet Sedix – ingen sömnmedicin

Läkemedlet Sedix används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet är dock inte en sömnmedicin. Ingen avtrubbande effekt eller utveckling av fysiskt beroende har rapporterats. Tabletterna kan användas av personer över 12 år.

Läs mer om Sedix och beställning här.

Så här kan du köpa Sedix

Sedix är ett receptfritt läkemedel och kan köpas på apotek eller på sanapharmasweden.se.  Sedix skickas direkt hem till din brevlåda i en diskret förpackning.

Läs om Sedix och beställning här.

*I Europa kan läkemedlet vara namngett med ett annat produktnamn än Sedix.

Källor: snl.no, bipacksedel,

1Europeiska databasen för rapporter om misstänka biverkningar

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av andra lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.

Publicerat: 15. november 2016. Ändrad senast: 8. maj 2018