För mycket oro?

Det kan leda till att du blir okoncentrerad, gör fler misstag och glömmer lättare. Men lugn, det finns mycket du själv kan göra för att varva ner.

 

10 tips mot oro:

 1. Få tillräckligt med sömn
 2. Försök att inte bekymra dig
 3. Prata med familj och vänner
 4. Sänk skuldrorna och tempot
 5. Var fysiskt aktiv varje dag
 6. Passa på att förändra det du kan
 7. Undvik mycket alkohol, koffein och cigaretter
 8. Skriv ner dina viktigaste sysslor
 9. Håll det ordningsamt runt dig
 10. Kom ihåg att le

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet kan köpas receptfritt på apotek eller beställas hem online.

Mindre oro kan ge hälsovinster

Vi sammankopplar ofta stress och oro med tidspress eller att man har mycket att göra.  I en stor undersökning, «Stress in America 2013», diskuteras symtom på stress och där inkluderas symtom så som irritabilitet, en känsla av otillräcklighet eller brist på tålamod. En del stress kan vi tåla men upplever vi för mycket stress över lång tid, kan det leda till hälsoproblem.

Trött och omotiverad på dagen?

4 av 10 vuxna i den nämnda undersökningen rapporterade att de kände sig trötta, kraftlösa eller att de saknar motivation på dagtid. Undersökningen visar också andra intressanta fynd med kopplingar mellan stress och t.ex. sömnproblem.

 

DETTA ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

 • Vid oro och insomningsbesvär
 • För personer över 12 år
 • Inget beroende rapporterat

Läs mer om Sedix och beställning här

För lite sömn kan ge problem med koncentration och ansvar

Vidare så rapporterade över hälften av de tillfrågade i studien att de kände sig trötta, tröga eller overksamma, på grund av att de inte sovit tillräckligt. Närmare 40% upplevde att de blev lättirriterade och ca. 30% fick koncentrationssvårigheter. En fjärdedel rapporterade till och med bristfällig motivation kopplat till ansvarstagande för sina arbetsuppgifter och plikter.

Receptfritt läkemedel –vid insomningsbesvär

Det växtbaserade läkemedlet Sedix används inte vid alla typer av sömnproblem, utan vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet är inte en sömnmedicin, och ingen avtrubbande effekt eller utveckling av fysiskt beroende har rapporterats. Tabletterna kan användas av personer över 12 år.

Läs mer om Sedix och beställ här

Registrerat hos Läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Den verksamma substansen i Sedix är passionsblomma (Passiflora incarnata). Läkemedelsverket ställer stränga krav på farmaceutisk kvalitet och att läkemedlet ska vara säkert att använda vid normal användning.

Läkemedel (under andra märkesnamn) med samma verksamma ämne som i Sedix har använts i Europa i åratal.

Så här kan du köpa Sedix

Sedix är ett receptfritt läkemedel och kan köpas på alla apotekskedjor i Sverige eller beställas online på sanapharmasweden.se. Sedix skickas direkt hem till din brevlåda i en diskret förpackning och ä fraktfritt.

Läs om Sedix och beställ här

Källor: snl.no, bipacksedel,

¹Europeiska databasen för rapporter om misstänka biverkningar

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av andra lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.

 

 

Publicerat: 15. november 2016. Ändrad senast: 14. november 2017