Sömnlösa nätter och orkeslösa dagar?

Sömnbesvär är vanligt förekommande och tilltar med stigande ålder. Många vet inte att finns alternativ till receptbelagda sömnmediciner som ofta orsakar biverkningar. Läs om hur sömnen påverkas av åldrandet - och om ett växtbaserat och receptfritt läkemedel som på kort tid blivit en kundfavorit på apoteken i Sverige.

Nedan finner du en kort variant av artikeln. Har du tid, ork och lust hittar du en längre version här >>>

Sömnbesvär är ett vanligt bekymmer och man brukar säga att ungefär 1/3 av svenskarna är drabbade. När man kommer upp i åren ökar det och nästan hälften av alla 65 år och äldre upplever sömnbesvär i någon grad1. Det är vanligt att man under sömnlösa nätter upplever att problem är större än under dagtid och det kan vara svårt att sluta älta och grubbla.

Andra har också läst: God natt – bryt den negativa cirkeln av sömnlöshet

Ofrivillig sömnlöshet kan göra att man känner sig trött och orkeslös på dagen. Ibland leder det till att man isolerar sig och undviker aktiviteter som annars skänkt glädje och energi. Som att umgås med barnbarnen eller promenera, till exempel.

Att umgås med människor man tycker om kan ge mycket livsglädje.

Sömnbehovet förändras genom livet

Riktigt små barn sover ungefär 16 timmar per dygn, medans en vuxen person ofta behöver mellan 7 ½ och 8 1/2 timmar2. När man kommit upp i sjuttioårsåldern händer något och antalet sovtimmar sjunker till 6-6 ½. Ofta hör man att det skulle vara sömnbehovet som minskar i takt med ökad ålder men viktigt att komma ihåg är också att sömnbesvären också ökar. Äldre människor sover alltså mindre men upplever också ofta detta som ett problem3.

Faktorer som kan störa sömnen

  • Åldersrelaterade krämpor så som artros, prostatabesvär, sjukdom, demens etc.
  • Klimakteriet
  • Att vara mindre fysiskt aktiv
  • Att ta en tupplur på dagen
  • Läkemedel (prata med din läkare om du har frågor kring hur dina mediciner påverkar din sömn.

Receptbelagd behandling och äldre

Enligt Socialstyrelsen är användning av receptbelagda sömnläkemedel vanligt bland äldre. Detta trots att man vet att lugnande medel och sömnmedel kan få en förlängd verkan, och att risk för biverkningar ökar i takt med stigande ålder. Exempel på biverkningar som ofta drabbar äldre är dagtrötthet, fall och störningar av kognitiva funktioner så som exempelvis minne5

Läs också: Sömnmedicin som inte är beroendeframkallande – finns det? 

Receptfritt alternativ

Läkemedelsverket rekommenderar att sömnsvårigheter i första hand bör behandlas med icke farmakologiska metoder6. Både livsstilsråd och ett receptfritt läkemedel kan vara ett alternativ. Sedan hösten 2016 finns Sedix på den svenska marknaden.

DETTA ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet kan även används på dagtid, vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Det har inte rapporterats om fysiskt beroende eller avtrubbande effekt efter man använt läkemedlet

 

  • Vid oro och insomningsbesvär
  • För personer över 12 år
  • Inget beroende rapporterat

Här kan du köpa Sedix

Sedix är ett receptfritt läkemedel och kan köpas på samtliga apotek i Sverige , eller beställas hem via återförsäljaren sanapharmasweden.se

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning, senast granskad  2016.11.21. Referenser: 1. www.folkhalsomyndigheten.se 2. www.117.se 3. www.somnupplysningen.se 4. www.lakemedelsverket.se  5. www.socialstyrelsen.se 6. www.lakemedelsverket.se/upload 


 

Publicerat: 1. februari 2018.