1 av 5 behöver mer sömn för att kunna fungera på dagen

Att inte kunna somna är ett ökande problem. Nervös anspänning och inre oro är vanliga orsaker. Lyckligtvis finns det både goda råd och ny behandling.

Läkemedel vid mild oro – och insomningsproblem relaterat till detta.

Vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär

Ett receptfritt läkemedel kan användas vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet har använts i Europa under lång tid och är godkänt för försäljning i Sverige under namnet Sedix.

Vad du bör göra för att sova gott

 

Säkerställ:

 • Fasta sovrutiner
 • Minst 30 minuters dagsljus varje dag
 • Regelbunden motion
 • Behaglig, låg temperatur i sovrummet

Undvik:

 • Middagslur
 • Alkohol, kaffe och stora måltider sent på dagen
 • Träning, TV eller annan skärmanvändning precis före läggdags
 • Ljus och oljud när du ska sova

Vad är sömnproblem?

Sömnproblem (insomni) innebär att ha insomningsproblem, upprepade uppvaknanden eller vakna för tidigt på morgonen, så att det leder till nedsatt funktionsnivå under dagen.

En av fem fungerar dåligt på dagen

Hela 19 % av oss fungerar sämre på dagtid till följd av dålig nattsömn. En tredjedel av befolkningen har varje vecka sömnproblem och insomningsbesvären är det som ökar mest.

Tankar på högvarv kan göra det svårt att somna.

Det kan vara många orsaker till att man inte kan sova. Inre oro, såsom att ligga och irritera sig över att man inte får tillräckligt med sömn, är en vanlig orsak.

Behandling av insomningsbesvär

Receptbelagd sömnmedicin har varit de mesta använda läkemedlen för behandling av olika typer av sömnproblem. I några fall kan ett receptfritt läkemedel vara tillräckligt.   

DETTA ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Ingen avtrubbande effekt eller utveckling av fysiskt beroende är rapporterad.

 • Vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär
 • Inget beroende rapporterat
 • För personer över 12 år

Det är inte rapporterat om fysiskt beroende

Det receptfria läkemedlet Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Den verksamma substansen har använts under årtionden i Europa, och det har inte rapporterats fysiskt beroende vid behandling med Sedix.

Läs mer om Sedix och beställning här eller läs bipacksedeln här

Källor: forskning.no, fhi.no, nhi.no, Europeiska databasen för misstänkta biverkningar, bipacksedeln

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av  lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.

 

Publicerat: 17. januari 2017. Ändrad senast: 14. november 2017